Треньор Христиан Василев

Треньор

blog

Христиан Василев

Още на 21 започнах със залите. Сега съм на 30. От 7 години съм персонален
инструктор с международен сертификат C.O.R.F.I.T. Притежавам диплома както за
инструктор, така и за диетолог. Обичам предизвикателствата с трудни клиенти.

Телефон за контакт – 0884125859